FFONIWCH NAWR: 0300 323 1828

UWTSD
dewiswch eich stori

Dewch â’ch egni prif gymeriad i amrywiaeth fawr o gyrsiau yn y system Clirio.

Mae’n amser i chi ddod yn arwr eich stori eich hun. Gyda dewis o chwe champws a channoedd o gyrsiau yn barod i’ch ysbrydoli, cydiwch yn eich dyfodol â dwy law y mis Medi hwn. Cofrestrwch ar gyfer y broses cyn-Clirio heddiw!

abertawe
caerdydd
caerfyrddin
llundain
llambed
birmingham

FFONIWCH NAWR: 0300 323 1828

  AMSERAU AGOR Y  
  GANOLFAN CLIRIO   

Dydd Iau 17eg Awst
08:00 - 19:00

Dydd Gwener 18fed Awst
08:00 - 17:00

Dydd Sadwrn 19eg Awst
10:00 - 15:00

Ar ôl 19eg Awst
Dydd Llun i ddydd Iau

09:00 - 17:00
Dydd Gwener
09:00 - 16:30

UWTSD

  TRO YN Y STORI  

Mae cymaint mwy...

Fe gewch amgylchedd mwy personol - dosbarthiadau llai a darlithoedd diddorol, gyda digonedd o gyfleoedd i fyfyrwyr gymryd rhan, gan ganiatáu trafodaeth a gwell dealltwriaeth o’ch pwnc.
Dysgwch gan y darlithwyr profiadol a fydd yn addysgu popeth sydd angen i chi ei wybod – y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i herio’r byd fel person graddedig cyflogadwy iawn.