UWTSD
dewiswch eich stori

Ydych chi'n barod ar gyfer eich pennod nesaf?

Dechreuwch eich antur yn 2024 gyda PCYDDS.  Gyda dewis o chwe champws a chanoedd o gyrsiau yn barod i ysbrydoli, mae'n amser i afael yn eich dyfodol gyda ddwy law.

Dewch i ymuno â ni

  DEWCH A'CH EGNI PRIF GYMERIAD

Dewiswch ddechrau'r gwaith gydag amcanion gyrfa yn gadarn yn y golwg. Dewiswch fynd gyda'r llif a gweld i ble yr ewch.

pedwar myfyrwyr yn y mor yn Abertawe

TRO YN Y PLOT

Mae gymaint mwy...

Mynnwch gyffyrddiad mwy personol – maint dosbarthiadau llai a darlithoedd ymgysylltu, gyda digon o ymwneud â myfyrwyr, sy'n caniatau trafodaeth a gwell dealltwriaeth o'ch pwnc.

Abertawe
Caerdydd
Caerfyrddin
Llundain
Llambed
Birmingham